szkla

Quizy, ćwiczenia Profesora Smogiełki

  • Ćwiczenia

    Zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem i pyłami PM


    Uzupełnij puste kółka odpowiednimi wartościami liczbowymi, a dowiesz się co najbardziej zatruwa powietrze.