Jak uczyć o smogu?

9<12
nauczycielka

9 < 12 lat / szkoła podstawowa / starsze dzieci

 • zajęcia antysmogowe / scenariusze lekcji dla nauczycieli


  Jeśli temat zanieczyszczenia powietrza nie należy do najłatwiejszych w pracy z większymi już dziećmi, proponujemy Ci gotowy scenariusz lekcji, w którym znajdziesz ciekawe pomysły i rozwiązania.

 • scenariusz do karty pracy dla dzieci 9-12 lat  CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
  60 - 90 minut
  RODZAJ ZAJĘĆ
  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
  CELE OGÓLNE
  1. Zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza, szczególnie smogu,
  2. Poznanie definicji: PM 2,5 PM 10, benzo[a]piren, niska emisja, emisja, stężenie,
  3. Poznanie przyczyn występowania smogu oraz sposobów walki smogiem,
  4. Poznanie negatywnych skutków zdrowotnych powstających na skutek długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem,
  5. Kształtowanie nawyku właściwego zachowania podczas dni z przekroczoną normą pyłów w powietrzu,
  6. Dokonywanie pomiarów jakości powietrza oraz poznanie norm jakości powietrza dla Polski i wybranych krajów Europy (np. Francja, Hiszpania).
  METODY I TECHNIKI PRACY
  Pogadanka, opis, burza mózgów, gry dydaktyczne, quizy
  FORMY PRACY
  praca indywidualna, grupowa, zbiorowa, jednolita cicha, jednolita głośna
  ZOBACZ SCENARIUSZ