quizy, ćwiczenia

  • Ćwiczenia

    Normy jakości powietrza


    Prawo polskie określa normy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń. Są to maksymalne stężenia danej substancji w powietrzu w ciągu godziny, doby lub roku. Niestety wiele z tych norm jest przekraczana w Polsce. Dopasuj normy jakości powietrza do typu zanieczyszczenia. Dowiesz się jakie są normy jakości powietrza!