4 kroki wiedzy o smogu

  • Krok 3

    Jak smog wpływa na zdrowie?


    Znajdujące się w smogu zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM10, PM 2,5, PM I, benzo(a)piren, furany, metale ciężkie, dioksyny, wpływają bardzo źle na nasze zdrowie. Dla niektórych, szczególnie dla dzieci i osób starszych, mogą być bardzo niebezpieczne. Smog powoduje podrażnienie oczu, gardła i nosa, zapalenie zatok, kaszel, katar i astmę. Starsi ludzie mogą mieć problemy z pamięcią i koncentracją. Częste są trudności w oddychaniu, a najgorsze do czego przyczynia się smog to rak płuca.

komiks