szkla

4 kroki wiedzy o smogu Profesora Smogiełki

 • Krok 1

  Co to jest smog? / Skąd się bierze?


  Smog to zjawisko, które od późnej jesieni do wczesnej wiosny często gości w polskich miastach, i to nie tylko w tych dużych, jak Warszawa, Kraków czy Katowice, ale też w małych miasteczkach, a nawet wioskach. W Polsce głównym winowajcą odpowiedzialnym za zanieczyszczanie powietrza jest niska emisja, czyli to wszystko co wydobywa się z kominów niższych niż 40 metrów. Wiele domów w Polsce ogrzewanych jest starymi piecami, tak zwanymi "kopciuchami", gdzie spalany jest złej jakości węgiel, różnego rodzaju śmieci czy mokre drewno. Niektórzy ludzie w takich kotłach spalają plastikowe opakowania, opony gumowe, meble, kolorowe gazety, pampersy i przyczyniają się do tego, że wraz z dymem z kominów wydobywaj się złowrogie substancje chemiczne bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Za palenie śmieci grożą surowe kary i nie wolno tego robić. Innym dużym źródłem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w miastach, są samochody. Dlatego zawsze kiedy to możliwe warto jechać autobusem lub tramwajem, rowerem, albo po prostu pójść na piechotę!

komiks
 • Minisłownik na maxismog


  minislownik logo
  • Niska emisja - emisja zanieczyszczeń powietrza z kominów nie wyższych niż 40 metrów. Główną jej przyczyną jest spalanie węgla i drewna w domowych piecach, kotłach i kominkach.

  • PM10, PM2,5 - pyły zawieszone o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów (PM10) lub 2,5 mikrometra (PM2,5). To drobne cząsteczki sadzy. Z łatwością przedostają się do krwi i do najważniejszych organów ciała. Mogą prowadzić do rozwoju chorób, a nawet do śmierci. Ich głównym źródłem są domowe piece na węgiel i drewno. Pyły są emitowane też przez samochody i przemysł. Im mniejsza cząsteczka, tym bardziej niebezpieczna dla zdrowia. Stężenie pyłów jest mierzone przez inspektoraty ochrony środowiska i można je sprawdzać w internecie.

  • Benzo[a]piren - substancja rakotwórcza. Główne jego źródło to domowe piece i kotły na węgiel i drewno. Przyczepia się do cząsteczek pyłu zawieszonego.

  • Emisja - ilość danego zanieczyszczenia, która wydobywa się np. z komina czy rury wydechowej.

  • Stężenie - ilość danego zanieczyszczenia w powietrzu w określonym miejscu.