instrukcje

 • Jak przeprowadzić debatę

  debata oksfordzka


  Co to jest debata oksfordzka?
  Debata oksfordzka, czyli debata uniwersytecka, to rodzaj debaty, w której zabronione jest obrażanie i wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem zgromadzonych jest dyskusja nad daną tezą. Debatują nad nią jej przeciwnicy i obrońcy. Ważną rolę spełnia Marszałek, czyli przewodniczący, wspierany przez sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
  Marszałek - prowadzi całą debatę, decyduje, która osoba ma prawo mówić, dba o kulturę słowa i poziom debaty.
  Sekretarz - informuje przez określony znak o zbliżającym się końcu debaty (30 sekund przed końcem) i o zakończeniu przemowy.
  Ekspert - ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, przyznając punkty ujemne za uchybienia.
  Jury - przyznaje punkty w porozumieniu z ekspertem.
  Mówcy - 4 mówców po stronie Propozycji i 4 po stronie Opozycji.
  Jak zorganizować debatę?
  Potrzebne jest pomieszczenie, w którym będzie się odbywać debata, może to być po prostu klasa. Pomieszczenie trzeba podzielić na dwie części,na przykład ustawiając odpowiednio stoły. Strona broniąca tezy siada po prawej stronie marszałka, ich oponenci po przeciwnej stronie. W środku siedzą osoby niezdecydowane. Naprzeciwko nich na podwyższeniu siedzi marszałek prowadzący obrady i sekretarz czuwający nad czasem i porządkiem debaty. Podczas obrad zakazane jest opuszczanie sali i zmienianie miejsc.
  Przebieg debaty
  Najpierw Marszałek oficjalnie rozpoczyna debatę, informuje strony o jej zasadach oraz przedmiocie. Głos jest udzielany na przemian poszczególnym stronom. Zaczyna strona broniąca tezy. By móc zostać dopuszczonym do debaty, trzeba to zakomunikować Marszałkowi. Jeśli udzieli on głosu, to osoba ta przedstawia się (co zapisuje Sekretarz) i dopiero przechodzi do wyrażenia opinii. Obie strony podsumowują wszystkie wystąpienia. Ostatnią częścią debaty jest głosowanie. Najczęściej głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.

 • Proponowane tezy


  Teza pierwsza
  W całej Polsce powinno się zakazać palenia węglem.
  Teza druga
  Lepiej segregować odpady, niż je palić.
  Teza trzecia
  Walka z zanieczyszczonym powietrzem jest droga. Lepiej kupić mieszkańcom maski antysmogowe, oczyszczacze powietrza lub sadzić drzewa niż walczyć z przyczynami zanieczyszczenia powietrza.

 • Promoce graficzne


  Wydrukuj napisy porzadkujące debatę w formacie A4 (klikając w obrazki pobierzesz je).

  debata debata
  debata debata
  debata debata
  debata