Informacje ogólne o smogu

 • Co to jest smog / pytania i odpowiedzi}


  Tu znajdziesz odpowiedzi wyjaśniające problematykę smogową. Dowiesz się między innymi, co to jest benzo(a)piren, PM10 i PM 2,5. Zobaczysz mapy stężeń zanieczyszczeń w Polsce.

  Co to jest smog?
  Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na współistnieniu związków chemicznych oraz pyłów w naszej atmosferze. Przebywanie, oddychanie nim, zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Pochodzenie słowa smog ma swoje korzenie w dwóch angielskich słowach: "smoke" - dym oraz "fog" - mgła. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest niska emisja, czyli spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w domowych piecach, kotłach i kominkach. Smog występuje głównie w sezonie grzewczym od września do kwietnia, kiedy pali się w piecach węglem i drewnem. Największy problem mamy z zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi i rakotwórczym benzo(a)pirenem.


  Co to jest PM10, PM 2,5?
  To skróty oznaczające pyły zawieszone (ang. particulate matter). Przede wszystkim są to drobne cząsteczki sadzy. Z łatwością przedostają się do krwi, a dalej do najważniejszych organów naszego ciała. Ich głównym źródłem jest spalanie w domowych piecach na węgiel i drewno. Pyły emitowane są też przez samochody i przemysł. Ten rysunek pokazuje, jak drobny może być pył zawieszony - dużo mniejszy niż ziarnko piasku czy średnica włosa.

  img

  Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa).
  Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.


  Pył PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra.
  Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3.


  Co to jest benzo(a)piren?
  To rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3


  Benzo(a)piren w powietrzu w ciągu roku
  Powietrze w Małopolsce jest szczególnie mocno zanieczyszczone od później jesieni po wczesną wiosnę, a więc przez cały okres sezonu grzewczego. Sytuację pogarsza ukształtowanie terenu. Większość Małopolan z południa województwa mieszka w kotlinach i dolinach górskich, gdzie zanieczyszczone powietrze często zalega przez dłuższy czas. Poniżej dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla Nowego Sącza za 2015 rok, w ng/m3.

  img

  Benzo(a)piren przekroczone normy
  W każdej z badanych małopolskich miejscowości stężenie rakotwórczego benzo[a]pirenu przynajmniej kilkukrotnie przekracza normę! W Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej i Nowym Sączu obowiązujący limit został przekroczony ponad dziesięciokrotnie.

  Ile procent normy? Mapa stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu w Małopolsce.

  img

  Aktualne mapy jakości powietrza
  Strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kliknij na link:
  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/

  Strona Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), kliknij na link:
  http://airindex.eea.europa.eu/