szkla

Quizy, ćwiczenia Profesora Smogiełki

  • Ćwiczenia

    Co to jest benzo(a)piren?


    Chcesz dowiedzieć się co to jest benzo[a]piren, skąd pochodzi i dlaczego jest taki groźny? Uzupełnij tekst wyrazami z czerwonych ramek!

prof-smogielka