quizy, ćwiczenia

  • Ćwiczenia

    Ile benzo(a)pirenu jest w Małopolsce?


    Uzupełnij puste kółka. Poniżej, obok mapy, podane są stężenia benzo(a)pirenu w różnych miejscach w Małopolsce. Policz, ile to procent normy i wpisz na mapę.

normy
mapa-gra