Jak uczyć o smogu?

4<8
nauczycielka

4 < 8 lat / przedszkole / nauczanie wczesnoszkolne

 • zajęcia antysmogowe / scenariusze lekcji dla nauczycieli


  Jeśli temat zanieczyszczenia powietrza nie należy do najłatwiejszych w pracy z dziećmi, proponujemy Ci gotowy scenariusz lekcji, w którym znajdziesz ciekawe pomysły i rozwiązania.

 • scenariusz do karty pracy: dzieci najmłodsze  CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
  60 - 90 minut
  RODZAJ ZAJĘĆ
  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
  CELE OGÓLNE
  1. Zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza,
  2. Utrwalenie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
  3. Poznanie sposobów troski o powietrze,
  4. Wyrobienie nawyku właściwego zachowania podczas dni z przekroczoną normą pyłów w powietrzu,
  5. Rozróżnianie rozmaitych sposobów ogrzewania budynków,
  6. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zalet i wad stosowania zróżnicowanych źródeł ogrzewania.
  METODY I TECHNIKI PRACY
  Pogadanka, opis, burza mózgów, gry dydaktyczne
  FORMY PRACY
  Praca indywidualna, grupowa, zbiorowa, jednolita cicha, jednolita głośna
  ZOBACZ SCENARIUSZ

  „Mikrotruciciele w natarciu – czyli o tym, co nam szkodzi” 
  Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 4–6 lat na podstawie książki „Skok na smog” Doroty Majkowskiej-Szajer i Anny Kaszuby-Dębskiej (wyd. Znak Emotikon)
  ZOBACZ SCENARIUSZ