Jak uczyć o smogu?

14
nauczycielka

+14 / szkoła ponadpodstawowa / młodzież

 • zajęcia antysmogowe / scenariusze lekcji dla nauczycieli


  Jeśli temat zanieczyszczenia powietrza nie należy do najłatwiejszych w pracy z większymi już dziećmi, proponujemy Ci gotowy scenariusz lekcji, w którym znajdziesz ciekawe pomysły i rozwiązania.

 • scenariusz do karty pracy: liceum  CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
  90 minut
  RODZAJ ZAJĘĆ
  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
  CELE OGÓLNE
  1. Zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza, szczególnie smogu
  2. Poznanie przyczyn występowania smogu oraz sposobów walki smogiem
  3. Poznanie negatywnych skutków zdrowotnych powstających na skutek długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem
  4. Kształtowanie nawyku właściwego zachowania podczas dni z przekroczoną normą pyłów w powietrzu
  5. Dokonywanie pomiarów jakości powietrza oraz poznanie norm jakości powietrza dla Polski
  6. Tworzenie poczucia sprawstwa i realnego wpływu na stan powietrza w regionie
  7. Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej za działania naprawcze związane ze smogiem (organizacja happeningów, kampanii etc.)
  METODY I TECHNIKI PRACY
  Pogadanka, opis, burza mózgów, gry dydaktyczne, debata oxfordzka, quizy
  FORMY PRACY
  praca indywidualna, grupowa, zbiorowa, jednolita cicha, jednolita głośna
  ZOBACZ SCENARIUSZ