Jak uczyć o smogu?

14
nauczycielka

+14 / szkoła ponadpodstawowa / młodzież

  • Filmy o zanieczyszczeniu powietrza


    Zobacz filmy, z których dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o zanieczyszczeniu powietrza, jego przyczynach, skutkach i konsekwencjach zdrowotnych.