Jak uczyć o smogu?

14
nauczycielka

+14 / szkoła ponadpodstawowa / młodzież

 • dodatkowe ćwiczenia


  Co jeszcze możesz zaproponować swoim uczniom w uświadamianiu ich o problemie, przyczynach, skutkach i konsekwencjach smogu? Najlepiej uczy się bawiąc. Skorzystaj z naszych propozycji..

  • co to jest debata oksfordzka


   Debata oksfordzka, czyli debata uniwersytecka to rodzaj debaty, w której zabronione jest obrażanie i wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem zgromadzonych jest dyskusja nad tezą, nad którą debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Ważną rolę spełnia Marszałek, czyli przewodni- czący, wspierany przez sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

   Jak zorganizować debatę?
   Potrzebne jest pomieszczenie, w którym będzie się odbywać debata, może to być po prostu klasa. Pomieszczenie trzeba podzielić na dwie części,na przykład układając odpowiednio stoły. Strona broniąca tezy siada po prawej stronie marszałka, ich oponenci po przeciwnej stronie. W środku siedzą osoby niezdecydowane. Naprzeciwko nich na podwyższeniu siedzi marszałek prowadzący obrady i sekretarz czuwający nad czasem i porządkiem debaty. Podczas obrad zakazane jest opuszczanie sali i zmienianie miejsc.


   Marszałek - prowadzi całą debatę, decyduje, która osoba ma prawo mówić, dba o kulturę słowa i poziom debaty.

   Sekretarz - informuje przez określony znak o zbliżającym się końcu debaty (30 sekund przed końcem) i o zakończeniu przemowy.

   Ekspert - ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, przyznając punkty ujemne za uchybienia.

   Jury - przyznaje punkty w porozumieniu z ekspertem.

   Mówcy - 4 mówców po stronie Propozycji i 4 po stronie Opozycji.


   Przebieg debaty
   Najpierw jest oficjalne rozpoczęcie debaty. To Marszałek rozpoczyna debatę, informuje strony o jej zasadach oraz przedmiocie. Głos jest udzielany na przemian poszczególnym stronom. Zaczyna strona broniąca tezy. By móc zostać dopuszczonym do debaty, trzeba zwrócić na siebie uwagę marszałka, jeśli on udziela głosu to osoba ta przedstawia się (co zapisuje sekretarz) i dopiero przechodzi do wyrażenia opinii. Obie strony podsumowują wszystkie wystąpienia. Ostatnią częścią debaty jest głosowanie. Najczęściej głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.

  • proponowane tezy smogowe


   Teza pierwsza
   W całej Polsce powinno się zakazać palenia węglem.
   Teza druga
   Lepiej segregować odpady, niż je palić.
   Teza trzecia
   Walka z zanieczyszczonym powietrzem jest droga. Lepiej kupić mieszkańcom maski antysmogowe, oczyszczacze powietrza lub sadzić drzewa niż walczyć z przyczynami zanieczyszczenia powietrza.